Månedens Billede

Indkørsel til Holkebjergvej forbudt!

Sanderum Lokalarkiv holder åben næste gang 3. juni 2019

 Arkivet er altid åben 1. mandag i hver måned kl 15.00 – 18.00
– undtagen er skoleferier og helligdage!

-Hvor er det nu vi holder til?

Sanderum skole med indgang fra Mågebakken

Mågebakken og nedgang til Arkivet