Månedens Billede

Åhaven i Dyren
Foto 15. maj 2018

Gården Åhave i Dyrup skulle rives ned, men inden det skete, er der fotograferet efterhånden som nedrivningen foregik og endelig billeder fra den nye bebyggelse! Se og så nogle billeder fra byggeriet af Bro- / Tunnellen i Holmstrup

 Arkivet er altid åben 1. mandag i hver måned kl 15.00 – 18.00
– hvis det ikke lige er enten skoleferier eller helligdage!

-Hvor er det nu vi holder til?
Sanderum skole med indgang fra Mågebakken

Indgang fra Mågebakken -overfor Sanderum Plejehjem og ned af vejen, ned af kældertrappen.
Der er skilte, der viser vej!