Lokalhistorikeren Rasmus Skovsgaard

Artiklen har været i Årsskrift 1988 og hentet fra Holmstrup Beboerblad nr 17 side 20

Om Lokalhistorikeren Rasmus Skovsgaard

Sanderum Lokalhistorisker Samlinger har nu fået kopier af Rasmus Skovsgaard´s samlinger. Originalerne, der rummer 17 bind, er at finde inde på Landsarkivet i Odense, Jernbanegade -nu Statens Arkiver. Samlingen rummer en guldgrubbe af viden, som har interesse for mange, der bor i Sanderum eller har familie, der stammer herfra. det må derfor være berettiget at oplyse, hvem han var.

Rasmus Skovsgaard blev født 15. maj 1875 på gården Skovsgård ude ved Øghaven i sognets vestlige del. Han døde i Odense 28.oktober 1959 og blev begravet på Ravnebjerg Kirkegård.

I 1902 overtog han gården efter forældrene Anders Rasmussen og Karen Kam Larsdatter. Faderen blev kaldt Anders Skovsgård, hvilket navn sønnen -Rasmus Skovsgaard- senere overtog. Rasmus Skovsgaard var ugift og slet ikke den fødte landmand. Derfor solgte han allerede i 1905 gården til svogeren Hans Jørgen Poulsen, der var gift med hans søster Karen Marie Kam Larsdatter.

Hvem var Rasmus Skovsgaard?
Vi spørger Chr. Poulsen, hvis hjem lå ved siden af Skovsgaard.
Han svarer:
Skovsgaard blev mit andet hjem. Rasmus´s fader, som boede på gården som aftægtsmand, kaldte jeg “bedstefar”. Min moder hjalp til med alt muligt på gården. Da jeg blev lidt større, fik jeg også noget at gøre. Om vinteren kastede jeg neg ned, som Rasmus lagde i tærskemaskinen. Jeg fik dog ikke et nært forhold til ham, da han ikke var en udpræget børneven. Rasmus Skovsgaard hjalp til med tærske- og høstarbejde og slog i øvrigt græsplænen. Ellers hjalp han svogeren med kontorarbejde, efterhånden som denne fik flere offentlige hverv. Bla. var han -svogeren- sognerådsformand i mange år. Som hjælp på gårdens 45 tdr land var der 2 tjenestepiger, 2 deltids husmænd, 1 karl og 1 fodermester samt 2 sønner og Rasmus.
Mange kom til H J Poulsen for at hente gode råd. Han havde også folkeregistreret. Han var sparsommelig og brugte at vende konvolutterne og bruge dem igen.
I 1. januar 1935 blev H J Poulsen udnævnt til sparekassedirektør i Fyens Stifts Sparekasse og tog Ophold i Odense. H J Poulsens Allé er opkaldt efter ham!

Rasmus Skovsgaard fulgte med til Odense, hvor han i stigende grad blev optaget af lokalhistorien. Han var uhyre flittig og tog ud til gårde og huse og udspurgte folk om, hvad de vidste om det sted, de boede på. Også arkiverne blev energisk besøgt. Landsarkivet i Odense lå i Jernbanegade!
Landsarkivar Anne Riising har fortalt, at præcis som et urværk kom RasmusSkovsgaard til arkivet, når det åbnede om formiddagen.

Så vidt jeg ved, har Rasmus Skovsgaard aldrig offentliggjort noget af alt det stof, han har samlet.
Hvorfor?
Hans næstsøskendebarn, Knud Larsen, mener, at det var af økonomiske grunde. det ville jo koste penge at udsende bøger og skrifter. Men det vigtigske er også, hvad han har samlet.

Nu kan andre arbejde videre på, hvad han indtil 1940 – 50 har skrevet om -næsten- hver eneste gård og hus i det store sogn.
¤Chr Andersen

Rasmus Skovsgaard som ældre
Rasmus Skovsgaard som ældre – måske på vej til Landsarkivet!

Pst: Du kan forøvrigt se alle numrene af Holmstrup Beboerblad -klik ind på www.holmstrup-fyn.dk og led efter menupunktet “Historie” i højre side og læs mere!
¤Steen Svendsen