Bestyrelse – Arkivudvalg

Bestyrelsen efter Generalforsamling 18. april 2024
Svend Madsen  -formand mail:
Erik West Jacobsen -næstformand mail:
Lisbet Kinttof -kasserer mail:
Kirsten Tønnes arkivleder og sekretær mail:
Kurt Aabjerg
Gerda Nielsen
Suppleanter: Frede Tønnes og Ib Engstrøm

Arkivudvalg:
Kirsten Halken Tønnes
Kurt Aabjerg
Lisbet Kinttof
Birgit Jacobsen
Elsebeth Pedersen
Anny Jensen
Annelise Skov
Kirsten Tønnes
Lilly Rasmussen
Svend Madsen

Steen Svendsen – Årsskriftet – Facebook – www.sanderumlokalarkiv.dk