Bestyrelse – Arkivudvalg

Bestyrelsen Lokalarkivet:

Svend Madsen  -formand mail:
Erik West Jacobsen -næstformand mail:
Lisbet Kinttof -kasserer mail:
Kirsten Tønnes arkivleder og sekretær mail:
Gerda Nielsen mail:
Henny Putte Andersen
Morten Holm Petersen mail:

Arkivudvalg:

Kirsten Halken Tønnes
Lisbet Kinttof
Birgit Jacobsen
Elsebeth Pedersen
Anny Jensen
Annelise Skov
Kirsten Tønnes
Lilly Rasmussen
Svend Madsen

Steen Svendsen – Årsskriftet og www.sanderumlokalarkiv.dk
mail:

opdateret 14. august 2021