Bestyrelse – Arkivudvalg

Bestyrelsen efter Generalforsamling 28. april 2023
Svend Madsen  -formand mail:
Erik West Jacobsen -næstformand mail:
Lisbet Kinttof -kasserer mail:
Kirsten Tønnes arkivleder og sekretær mail:
Gerda Nielsen mail:
Suppleanter: Kurt Aabjerg og Frede Tønnes

Arkivudvalg:
Kirsten Halken Tønnes
Kurt Aabjerg
Lisbet Kinttof
Birgit Jacobsen
Elsebeth Pedersen
Anny Jensen
Annelise Skov
Kirsten Tønnes
Lilly Rasmussen
Svend Madsen

Steen Svendsen – Årsskriftet og www.sanderumlokalarkiv.dk
mail: