Bestyrelse – Arkivudvalg

Bestyrelsen for Lokalarkivet:

Svend Madsen  -formand
Mågebakken 102, 5250 Odense SV
66 17 08 06 mail: sanderum1506@gmail.com
Erik West Jacobsen -næstformand
20 20 96 90 mail: ewest@mail.tele.dk
Lisbet Kinttof -kasserer
21 45 82 31 mail: kinttof@mail.dk
Kirsten Tønnes arkivleder og sekretær
mail: kf.tonnes@dsa-net.dk
Gerda Nielsen 65 92 63 88 mail: gerdaogjens@live.dk
Henny Putte Andersen 28 40 60 68
Morten Holm Petersen mail: mohope2000@hotmail.com

Arkivudvalg:

Kirsten Halken Tønnes
Lisbet Kinttof
Birgit Jacobsen
Elsebeth Pedersen
Anny Jensen
Annelise Skov
Kirsten Tønnes
Lilly Rasmussen
Svend Madsen

Steen Svendsen – Årsskriftet og www.sanderumlokalarkiv.dk
29 67 96 51 mail: steen3003@gmail.com

opdateret 7. juni 2019