Holmstrup i “gamle” dage

Niels Lauridsen om Holmstrup

Efter Foreningens generalforsamling vil Niels fortælle om Holmstrup i gamle dage.

Men inden da sendte Niels nogle billeder rundt til orientering, som videre fortalte -det er nemmere at fortælle!
Fortalte kort om familien, dernæst om Holmstrup.

Ved Holmstrup Station var der 2 skove, Baneskoven ved stationen, Granskoven modsat på den anden side af sporene, som blev brugt til at lege, der var også en fold og en overdækket bygning til dyr, inden de skulle sendes videre med tog.

Af butikker og firmaer fandtes der mange!
På Planteskolevej lå Asger M Jensen´s Planteskole, Ejlersens landbrug, kulhandleren Christian Petersen, kaldet Christian æg, Installatør Hansen med butik og salg af elartikler, L M Kiærs fabrikker, Ishus, Trikotage og Skrædderen.
På Holmstrupvej lå Skomageren, Stationen, Frisørsalonen på hjørnet, Bager Gammelgård.
Mod Brændekilde -Holmstrupvej- lå Købmanden, Brugsen, Slagter Petersen, Cykelsmed Andersen, Snedker Rasmussen, Mureren, Skelbæks mejeriudsalg, Glasværket -det tidligere Mejeri på Nybohusvej, Apoteket, Tatol lå i villaen på Holmstrupvej 22 -ifølge Knud Rasmussen ´s optegnelser!

Begivenheder, som jeg husker dem.
Kloakering på Planteskolevej, spurgte om en tur i lastbil, dvs Niels og og en legekammerat havde sat sig på trinbrættet og kørte med, det blev lidt for farligt og ved krydset Planteskolevej / Holmstrupvej blev vi enige om at lade os falde af, det opdagede chaufføren, stoppede og spurgte, om der var sket noget? Niels mente dog ikke, der var de større skader, bortset fra nogle knubs, men farligt havde det været.

Mht til kloakering på Planteskolevej havde der været et møde på Stationen om betalingen for kloakeringen, her mente Asger M Jensen fra Planteskolen, at han skulle betale for meget! Det blev for meget for Asger M Jensen, som blev dårlig, en ambulance blev tilkaldt, det havde Niels overværet, syntes det havde været en voldsom oplevelse.

Med hensyn til huset, hvor vi opholder os i dag, Lavsens hus på Holmstrupvej 12, blev der ved Skt Hans lavet et stort bål, men inden da blev der afholdt en masse konkurrencer, bl.a. sækkeløb, løb med et æg i en ske. Lavsens gjorde meget for byens borgere, masser af aktiviteter i huset.

I Ravnebjerg var der håndbold, Niels startede i skole her. 4. og 5. klasse foregik på Marie Jørgensens Drengeskole i Odense, fra 6. klasse i Sanderum Skole.

I Ravnebjerg Forsamlingshus var der dans.
Om vinteren på Gretes Mose i Holmstrup løb man på skøjter efter at istykkelsen var blevet målt, en bane yderst, hvor man bare løb rundt, indenfor den fangeleg eller ishockey.

Holmstrup by er delt i to områder med hensyn matrikler. Mellem Holmstrupvej 12 og 14 var skellet mellem Sanderum og Brændekilde matrikelnumre, af samme grund blev der udkæmpet nogle drabelige bykampe, dem fra Brændekilde var selvfølgelig de dumme!

Nytårsaften skete der meget, det var tid for hævntogter!
Niels fortalte, at de et år havde taget Brugsens lokumsspand, som stod udenfor, hældt gær i og stillede den foran stationsforstanderens dør.
-andre har hejst en spand op i en flagstang – det blev jo til en værre omgang svineri!

Tak til Niels Lauridsen
Svend Madsen takker for en god fortælling af Niels Lauridsen