Generalforsamling 2023

Opdateret 28. april 2023

Sanderum og Omegns Lokalhistoriske Forening og Generalforsamling onsdag 26. april 2023 i Dyrup Kirke kl 16.00
-er afholdt!

– oOo –

Bestyrelsens sammensætning fremover!
Svend Madsen – Formand, Erik West Jacobsen – Næstformand, Lisbet Kinttof – Kasserer, Kirsten Halken Tønnes -arkivleder / sekretær, Gerda Nielsen – Bestyrelsesmedlem
Suppleanter: 1. suppleant Kurt Aabjerg, 2. supleant Frede Tønes
Revisorer Birgit Kinttof Jacobsen – Lis Spile
Revisorsuplerant Bjarne Jørgensen
Årsskrift / Hjemmesiden / Facebook / Steen Svendsen – mail

Foreningens mailadresse: