Generalforsamling 2024

Opdateret 4. april 2024

Sanderum og Omegns Lokalhistoriske Forening indkalder til Generalforsamling torsdag den 18. april 2024 kl 16.00 i annexet ved Ravnebjerg Kirke – indgang fra Bøllemosegyden.

KONTINGENT 2024
Årsskriftet 2024 er på vej, hvis det ikke allerede er i din postkasse!
Med hensyn til kontingent for 2024 og indbetaling, SKAL du huske at notere medlemsnummer – står på sedlen vedlagt årsskriftet – når du overfører via bankoverførsel TAK !

§4 i Foreningens vedtægter

I forbindelse med Generalforsamlingen den 18. april kl 1600 i annexet til Ravnebjerg Kirke har vi formået Arkivleder Jens Benoni Willumsen, Nr. Lyndelse til at fortælle om Charlotte Amalie, slave på Sct Croix.
Charlotte Amalie født slave i 1753. Hun kom som husslave til at bo i Christianssted på Sct Croix og fik to slavebørn, den ene med den hvide hueejers søn, den anden med en dansk skibskaptajn. Amalie fik senere som 40-årig sin frihed, efter at hun var blevet solgt op auktion til sin svigersøn for 200 rigsdaler.
Hun blev boende i Christianssted til sin død i 1856. Charlotte Amalies børn og efterkommere klarede sig godt. De blev selverhvervende og sted gradvis til tops i det lokale samfund. Et barnebarn, Anna Heegaard blev således officielt den berømte generalguvernør Peter von Scholtens kulørte samleverske og fik derved antagelig indflydelse på slaveriets ophævelse på de danske øer i 1848.
Foredragsholder, Jens Benoni Willumsen, er tiptiptipoldebarn af Charlotte Amalie. Han vil fortælle om sin spændende familie.
Foredraget er baseret på såvel slægtsforskning som nedskrevne erindringer.
Der vises billeder fra Sct Croix, både gamle og nye.

Charlotte Amalie St Croix- akvarel af Jørn Mathiasen
Charlotte Amalie St Croix- akvarel af Jørn Mathiasen

Bestyrelsens sammensætning valgt på Generalforsamlingen 2023!
Svend Madsen – Formand, Erik West Jacobsen – Næstformand, Lisbet Kinttof – Kasserer, Kirsten Halken Tønnes -arkivleder / sekretær, Gerda Nielsen – Bestyrelsesmedlem
Suppleanter: 1. suppleant Kurt Aabjerg, 2. supleant Frede Tønes
Revisorer Birgit Kinttof Jacobsen – Lis Spile
Revisorsuplerant Bjarne Jørgensen
Årsskrift / Hjemmesiden / Facebook / Steen Svendsen – mail

Foreningens mailadresse: