Generalforsamling 2024

Opdateret 4. maj 2024

Sanderum og Omegns Lokalhistoriske Forening´s Generalforsamling er afholdt!

Besyrelsen efter GF 18. april
Formand Svend Madsen
Næstformand Erik West
Kurt Aabjerg
Kasserer Lisbeth Kinttof
Sekretær Kirsten Halken Tønnes
Best Medlem Gerda Nielsen
supleant Frede Tønnes og Ib Engstrøm

Foreningens og Arkivleders mailadresse:
Årsskrift / Hjemmesiden / Facebook / Steen Svendsen – mail


Et kort referat fra Generalforsamlingen for Sanderum Lokal Arkiv og Lokalhistoriske Forening, som blev afholdt i Annekset til Ravnebjerg Kirke den 18. april 2024 kl 16.00 med efterfølgende foredrag om Charlotte Amalie, slave på Sct Croix ved Arkivleder Jens Benoni Willumsen, Nr. Lyndelse.

Formanden omtalte kort Julemarkedet i Ravnebjerg Forsamlingshus, det var nu 40. gang det blev afholdt, lidt om Arkivernes Dag, hvor Arkivet havde åbent hus med god snak, om foreningens nye skilt – hænger nu ved ind-/nedgang til kælderen, hvor vi holder til. Skiltet er doneret af Niels Lauridsen, omtalte årsskriftet, hjemmesiden, Facebook, desuden tak til Sanderum Skole for at huse vores lokale og lie at foreningen har 40 års jubilæum i 2025!
Både Årsregnskabet for Sanderum Lokal Arkiv og Lokalhistoriske Forening gennemgået og efterfølgende godkendt.
Efter en kort kaffepause med kage selvfølgelig – var der foredrag om Charlotte Amalie, slave på Sct Croix ved Jens Benoni Willumsen, Nr. Lyndelse. Det var et meget interessant foredrag, som både fortælle- og billedmæssigt var rigtig godt, stor tak til Arkivleder Jens Benoni Willumsen, Nr. Lyndelse for at komme og fortælle os om sin slægtsforskning.
Tak til alle fremmødte.

Charlotte Amalie St Croix- akvarel af Jørn Mathiasen

Charlotte Amalie St Croix- akvarel af Jørn Mathiasen


Fremmødte til Generalforsamling i anneks til Ravnebejrg Kirke

Vi fyldte godt op i lokalet!

Fremmødte til Generalforsamling i anneks til Ravnebejrg Kirke