Generalforsamling 2020

6. juni
Indtil videre er Generalforsamlingen udskudt på grund af Coronavirus, sandsynligvis til september – oktober!
Når vi ved mere kommer der helt sikkert mere info! Og Årsskriftet bliver udsendt sammen med indkaldelsen.
Indtil da: Pas godt på jer selv!