Generalforsamling 2021

5. januar 2021
Sanderum og Omegns Lokalhistoriske Forening aflyste generalforsamlingen i 2020 pga. coronasituationen.
Beretning og det reviderede regnskab for 2020 er i årsskriftet, og bestyrelsen fortsætter til april 2021.