Åhave

4-længet gård i Dyrup rives ned

I Fyens Stiftstidende mandag 26.2 2018 stod følgende: Gård i Højme rives ned.
Odense Bys Museer anbefaler Odense Kommune at bevare den lille gård Åhaven i Højme. Nedrivning af gården er forkert og uoprettelig.

Baggrunden for artiklerne i Fyens Stiftstidene er, at gården i Højme ønskes nedrevet -det har nok noget at gøre med matrikelnumrene, siden der står gård i Højme. Gården ligger i Dyrup på adressen Fåborgvej 390 og skal sælges.
Ejeren er så interesseret i at vide, om gården må rives ned, der skal i stedet bygges en ny bebyggelse.

Odense By- og Kulturforvaltningen har forespurgt Odense Bys Museer om gårdens eventuelle nedrivning, som mener, at gården er absolut bevaringsværdig og at det er en forkert beslutning, hvis man lader gåden rive ned. Odense By- og Kulturforvaltningen indstiller til udvalget at stemme for nedrivning.

I Fyens Stiftstidende onsdag 28.2. 2018: Gård i Højme rives ned!
Politikerne i By- og Kulturudvalget besluttede sig på mødet tirsdag, at give tilladelse til at rive gården på Fåborgvej 390 ned.

Rasmus Skovsgaard omtaler gården som Aahaugstedet, matr nr 9b, mere i Ramus Skovsgårds fortegnelser i Højme bind 2 side 580.
Erik Lauridsen omtaler i hæfte 7 Ejendomshistorie Dyrup Højme også gården som Aahaugstedet.

Billeder fra Åhavegården. Ture til nedrivningen af gården gav nogle billeder, mens den blev revet ned! Også under bygningen af den nye bebyggelse.
¤Steen Svendsen

OBS: Artiklen findes i Årskrift 2020!