Huse – gårde – mennesker i Sanderum Sogn

Sidst opdateret 8.6.2022

Sanderum Lokal Arkiv har 9 tykke mapper med beskrivelser af huse, gårde og mennesker i det oprindelige Sanderum Sogn skrevet af Rasmus Skovsgaard.
Mapperne indeholder:
Elmelund omfatter 2 mapper
Højme omfatter 2 mapper
Ravnebjerg omfatter 2 mapper
Sanderum omfatter 3 mapper

På Sanderum Lokal Arkiv har vi i Rasmus Skovsaard en uvurdelig kilde med oplysninger om huse, gårde og folk i det tidligere Sanderum Sogn, som nu er opdelt i Sanderum sogn, Dyrup Sogn, Ravnebjerg Kirke, som tidligere hørte under Sanderum kirke, hører nu under Ubberud Kirke.

Alle hefterne fra Rasmus Skovsaards hånd er skrevet med blyant og opbevares i Statens Arkiver i Jernbanegade, Odense. Sanderum Lokal Arkiv har fotokopier af dem alle!
Vi gør flittigt brug af Rasmus Skovsaard beskrivelser og oplysninger, næsten hvert år er der en historie i Foreningens Årsskrift.

Rasmus Skovsgaard beskriver i 9 mapper og listen omfatter følgende gårde:

Elmelund bind 1 omfatter:
side 1 kort indledning af Rasmus Skovsgaard 1946
side 4 Skiøde – Mathias Winter Provst sælger 4 Gaarde i Elmelund dateret torsdagen den 23. Decemb 1790
side 5 Skiøde – til Provst Winther, flere ejendomme
side 8 Skiøde – Mathias Winter sælger flere ejendomme til Sønnen Rasmus Winther
side 12 Gaard nr 1 -aftægtscontract på side 18
side 34 Gaard nr 2
side 51 Truelsegaard
side 56 Gaard nr 3
side 71 Elmehøj
side 71 Gaard nr 4
side 110 Gaard nr 5
side 126 Gaard nr 6
side 140 Gaard nr 7
side 156 Gaard nr 5 -?-
side 198 Gaard nr 8
side 241 Gaard nr 9
side 253 Gaard nr 10 – 11
side 258 Gaard nr 12 -matr nr 10 -sidste side er 285

Elmelund bind 2 omfatter:
side 289 Kiøbecontract
side 298 Gaard nr 13
side 299 Gaard nr 14
side 315 Julsgaard
side 332 Holebæk matr nr 15 -Enghavegård
side 340 Den gamle smedie -Nuværende matr nr 16b i Elmelund har tidligere været smedie

Højme bind 1 omfatter:
side 1 Dyrupgaardene
side 2 Gammel Dyrupgård matr nr 1a
side 10 Ny Dyrupgård matr nr 2
side 22 Dyruphus matr nr 3
side 28 Højme -se højme.txt
side 28 Gård nr 1, matr nr 8
side 38 Gård nr 2, matr nr 17
side 48 Vidiekiærgaard matr nr 18
side 51 Gård nr 3 matr nr 14
side 61 Gård nr 4 matr nr 10a
side 71 Højme Aagård matr 10d
side 72 Vejgård Gård nr 5 matr 11a
side 79 Gård nr 6, matr nr 12a
side 88 Lysemose matr nr 12b
side 92 Hus nr 12c
side 93 Højgård gård nr 7, matr 4a
side 103 Lindegård gård nr 8, matr 3a
side 115 gård nr 9
side 127 Skavenbord matr nr 5b
side 132 Nyhavegård matr 5a
side 134 Gaard nr 10
side 150 Gaard nr 11 – Matr nr 15a
side 165 Gaard nr 12
side 166 Gård nr 13 – Matr nr 9a
side 186 Gaard nr 14 – matr nr 16a
side 205 gaard nr 15 – matr nr 7
side 234 gaard nr 16 – matr nr 13a
side 256 Kiels Mae eller Mose matr nr 1
side 257 Aalund matr nr 19 -der er noget om Smedien i Højme
side 268 Hus nr 20a – der er noget om bageriet
side 275 Hus nr 21b – efter side 281 kopi af hæftet, der står Højme Bind 12 – II -uden nr side 282
side 283 huse matr nr 22a og b
side 290 Hus matr nr 23a -Østerhus
side 292 Hus matr nr 23b
side 293 Hus ,atr nr 24a og b
side 297 Hus matr nr 24a Nellemose
side 299 Hus matr nr 25a og b
side 303 Husene matr nr 25b, c & 25d
side 304 Hus matr nr 26a
side 310 Hus matr nr 27
side 314 Hus matr nr 28
side 320 Hus matr nr 29a – Breinholmhuset
side 328 Hus matr 29b -side 336 står sidst i artiklen… Efter Anders Chr Andersens død blev Træskomand Hans Jørgen Hjeresen ejer af huset!
side 336 Lykkehuset og husene matr nr 30 30a 30b -se lykkehuset.txt
side 340 hus matr nr 31 – Hoppehuset -her fortælles -troværdigt- at Grevinde Danner har overnattet her.
side 347 Hus matr nr 31b -udstykning fra Hoppehuset
side 349 Oddelund eller Parishuset matr nr 32
side 354 Brendult matr nr 33 m fl
side 363 Hus matr nr 33b Frøbjerg
side 366 Parcel matr nr 34
side 367 Mosehus matr nr 35a – senere kaldet Stødan
side 382 Hus matr nr 35b – Jacobsminde – se jacobsminde.txt
side 387 hus matr nr 35c – Kikhøj
side 394 Jordlod matr nr 36
side 397 Lille Ruehus matr nr 37 – se lilleruehus.txt
side 404 Hus i Højme by matr nr 38
side 412 Moselund matr nr 39
side 421 Parcellerne matr nr 41, 8K og 8b
side 421 Kjærsgård matr 3b
side 429 Kjærslund matr nr 3d
side 434 Vinterlyst matr 3L -måske er det nr 3b, utydeligt fra hæftet
side 436 Stenholmhus matr nr 3n
side 438 hus matr nr 3k
side 442 Sødinghus matr nr 3c – se sødinghus.txt
side 453 Dyrelund matr nr 3f og 3e -se dyrelund.txt
side 457 Bøgelund matr 3h -se bøgelund-matr3h.txt
side 465 Bøgebjerg matr nr 3g – bøgebjerg-matr3g.txt

Højme bind 2 omfatter:
side 473 Marienbjerg, matr nr 4b – 4d
side 480 Marienbjerghus, matr nr 4e ( 4c ? -shs)
side 482 Hus, matr nr 4f -Frydenlund?
side 484 Hus, matr nr 4g
side 488 Rueholm, matr nr 5e -5c? -shs
side 494 Rørmosehus, matr nr 5c -5g? -shs
side 505 Langemarkhus, matr nr 5g
side 509 Lille Rørmosehus, matr nr 5h
side 519 Hvidkærhus, matr nr 5d
side 522 Godthaab, matr nr 5b – 5p -? shs
side 522 Planteskolen, matr nr 6c
side 523 Brenult eller Helnæsstedet, matr nr 6f, 4c
side 529 Nyhavestedet, matr nr 6e
side 535 Bondebjerg, matr nr 8b
side 544 Husene, matr nr 8c og 8e
side 549 Vindskilde, matr nr 8i
side 552 Bondebjerghus, matr nr 8g
side 555 Hus, matr nr 8h
side 560 Krogsbæk, matr nr 8f
side 570 Søholmhus, matr nr 8m
side 575 Vindmosehus, matr nr 8d og 42 – se vindmosehus.txt
side 580 Aahaugstedet, matr nr 9b
side 592 Hus i Højme By, matr nr 10b
side 595 Hus, matr nr 10e, g, h,
side 596 Lundehøj, matr nr 11c, 11d
side 605 Lerbækhuset, matr nr 11e -se Lerbækhuset-matr-nr11e-ORG.txt
side 610 Ejendommende, matr nr 13b, e, og d
side 612 Hvidhus, matr nr 13b
side 618 Kanholm, matr nr 13c -se kamholm.txt
side 623 Villestrup, matr nr 13d
side 631 Hvidholm, matr nr 14b
side 640 Sandagergaard, matr nr 14c
side 646 Hvidholmsminde, matr nr 14c -?shs
side 650 Lykkensprøve, matr nr 15c 15e? -se lykkensprøve.txt
side 654 Ejendom , matr nr 15f, 15g
side 659 Ejendom matr nr 15c, 26c imcl side 663 og side u nr

Bind 14 IIII Højme
side 665 Rosenlund matr nr 26b, 27a, 3?, 3-f? – se rosenlund.txt
side 670 Højmeskolen uden matr nr, udstykket fra matr 15
side 677 Lettebæk Fabrikker Destruktionsanstalt A/S
side 678 Højme Smedje, matr 19b, senere lagt ind under gård matr nr 7 -se evt under Aalund matr nr 19a
side 686 Højmehus matr nr 6d –se Højmehus-matr-nr-6d-GlHøjmevej117.txt
side 688 Husene matr nr 6k, 6b, 6m
side 690 Hus matr nr 9g
side 690 Statshusene matr nr 17c, 17d
side 690 Højme Forsamlingshus, bygget på en parcel matr nr 20c
side 691 Hus matr nr 20d
side 691 Gadehus
side 695 Gadehus
side 698 Fæstehus
side 700 Fæstebrev på et hus
side 702 Fæstebrev på et Rytterhus
side 704 Leje af et hus

sidst i mappen – efter side 706 – er der et register, 5 sider

Ravnebjerg bind 1 omfatter:
Rasmus Skovsgaard starter indledningen med at skrive lidt om lokalhistorie, hvor han har fundet oplysningerne. Der er lidt om ejendommene i Ravnebjerg, Kongens Auktion i 1764, Ryttergårde, Ryttergods og Rytterskoler.

side 5 Ravnebjerg gård nr 1, Mosegard, Ny matr nr 13a m fl -( Mosegård )
side 14 Gård nr 2 ny matr nr 1a
side 23 Gård nr 3 Søndergård ny matr nr 2a
side 35 Gård nr 4 Lindegaard – Gedebjerggaard ny matr nr 3a
side 59 Gård nr 5 Tronesholm, matr nr 12a -se tillæg til gaard nr 5 side 281a
side 75 Gård nr 6 Vestergård, matr nr 4a m fl
side 103 Gård nr 7 Lykkenslund
side 123 Gård nr 8 matr nr 6a m fl -Ravnebjerggaard -se RAVNEBJERGAARD-MATR6A.TXT
side 145 Gård nr 9 matr nr 7a
side 170 Gård nr 10 natr nr 8
side 191 Gård nr 11 matr nr 9a m fl
side 217 Gård nr 12 matr 10a
side 237 Thinggaarden, matr nr 11a
side 256 Troneslund, matr nr 14a
side 265 Rustedet, matr nr 15a -Ruehuset
side 276 Isenbjerg, matr nr 16
side 281a Tillæg til gård nr 5 -4 sider uden numre

Ravnebjerg bind 2 omfatter:
side 283 Flagmose
side 289 Lervadhus
side 293 Eskemosestedet
side 301 Bodilslund
side 311 Kragmose
side 325 Ellebæk
side 332 Elleholm
side 335 Skovlund matr nr 26
side 340 Sallingstedet
side 345 Cremus Husene – matr nr 30a og b
side 351 Hus -matr nr 32
side 353 Hus -matr nr 33
side 358 Hus -matr nr 34
side 360 Hus -matr nr 35
side 364 Hus -matr nr 36
side 370 Hus -matr nr 37
side 373 Hus -matr nr 38
side 381 Hus -matr nr 43
side 385 Jyllandsmosen matr nr 44
side 395 Forlængst nedlagte Huse
side 398 Hus -matr nr 1f
side 400 Haukærhuset -matr nr 2c
side 404 Eskemoselund -matr nr 2d – Damhuset -matr nr 2fyg
side 409 Eskemosehus -matr nr 2c -(e?)-
side 411 Hus -matr nr 2h -se under Gaard nr 3
side 411 Hus -matr nr 2i – se under Haukærstedet matr nt 2c
side 411 Hus -matr nr 2k
side 412 Fladbjerghus -matr nr 3 b? – 11e
side 415 Gaarden Nydam -matr nr 3c
side 423 Myreholm -matr nr 3e
side 426 Nydamhus _matr nr 3f – 3h
side 430 Hus med Købmandshandel -matr nr 4b
side 432 Skovsgaard -matr nr 4d m fl – se også SKOVSGAARD-NY.TXT
side 442 Ravnebjerg Skoler matr 4 i-? – c? -e? m.fl.
side 449 Ravnebjerg Kirke matr 4i
side 456 Bakkehuset matr 4k og 4p
side 457 Gamle Skole matr nr 5d
side 461 Hus nr 5e
side 467 Bregnemosehuset – Sandvbjerghus matr nr 7b
side 470 Aldersminde matr nr 7c
side 474 Gydendal matr nr 10b, 10d, 10i
side 478 Birkholm matr 10 a? 10c ?
side 480 Hus matr nr 11b
side 481 Hus matr nr 12b
side 485 Hus matr nr 13b, 13c, Hus matr nr 13d
side 486 Hus matr nr 14c
side 490 Kildeholm matr nr 21c
side 494 Vosemose matr ? ingen ?
side 529 Bøgemarkhus matr ? ingen ?
side 537 Jensmose
side 538 Knudstrup
side 550 Nybohus
side 553 Holmstrup
side 563 Tillæg til Hus nr 34

side uden nr bog nr 17 på omslaget- omhandler Bøllemose, Grynborg, Øghaugen, Hesbjerg

side 564 noget om Bøllemose
side 565 Bøllemose
side 593 Lille Bøllemose
side 599 Nymarkhus
side 603 Rønnemosehus
side 607 Grynborg
side 625 Lille Grynborg
side 631 Grynborg Skov
side 632 Bellingehus – se bellingehus.txt
side 637 Lundskov
side 639 Vennerslund
side 641 Kjærløkkehus
side 645 Grynborghus
side 646 Skovlyst
side 647 Hus matr nr 1b af Grynborg ? se side 650
side 648 Øghaugen
side 650 Fæstehus matr nr 1b ? se side 647
side 657 Fæstehus matr nr 1c
side 671 Store Hesbjerg

side 679 – 680 skriver Rasmus Skovsgaard følgende
Efter at have givet en Beskrivelse af forannævnte Ejendomme, sluttes der med den Bemærkning, at Værket anses ikke for saa fuldkommet og godt, som det kunde og burde være. Beskrivelserne kan sine Steder være mere eller mindre mangelfulde, og helt fri for Fejl garanteres der ikke for, paa Grund af svigtende Hukommelse fra forskellige: men som der nu, som nævnt, er lidt Mangler og Fejl, saa menes der ikke, at de er saa store, at Værket kan helt kasseres.
Fyens Stifts Sparekasse Aar 1948
Rasmus Skovsgaard

side 680 Ebbeløkkehuset
side 681 Granhuset
side 681 Laagehus
side 684 er sidste side!

Sanderum bind 1 omfatter:
side 1 Sanderum – om sognet
side 3 Kirken
side 17 Skolen
side 21 Gård nr 1, matr nr 10a, Ejersminde
side 34 Gård nr 2, matr nr 11a
side 45 Gård nr 3, matr nr 12a
side 57 Gård nr 4, matr nr 13a
side 78 Gård nr 5, matr nr 14a
side 94 Gård nr 6, matr nr 15
side 133 Gård nr 7, matr nr 16
side 153 Gård nr 8, matr nr 17
side 170 Gård nr 9, matr nr 18
side 187 Gård nr 10, matr nr 19
side 201 Gård nr 11, matr nr 20
side 227 Gård nr 12, matr nr 3
side 242 Gård nr 13, matr nr 4
side 264 Gård nr 14, matr nr 5
side 273 Gård nr 15, matr nr 6
side 297 Gård nr 16, matr nr 7
side 316 Gård nr 17, matr nr 8
side 352 Gård nr 18, matr nr 9 – se kammerraadsminde.txt
side 368 Østergård, matr nr 21 – se østergaard.txt

Sanderum bind 2 omfatter:
side 379 Store Drøjsbjerg matr nr 22 mfl
side 387 Lille drøjsbjerg matr ne 23a mfl
side 400 Tøysboe matr nr 24, 19c
side 407 Kremoselund matr nr 25
side 417 Nielstrup matr nr 26 mfl
side 426 Jørgenstrup matr nr 27
side 437 Damgaard matr nr 28
side 454 Raunlund matr nr 29
side 466 Gammel Ravnebjerg matr nr 31
side 481 Sandvad matr 32 mfl
side 512 Bircherodstedet matr nr 33
side 518 Brolykke matr 36,matr 36A, 35b – se brolykke.txt
side 527 Husmose matr nr 37a mfl
side 539 Aldershvile matr nr 38a og 38b – mere om Ejendommene matr nr 38b og 38a på side 550
side 551 Hus matr nr 39b
side 567 Lille Kremose matr nr 40a
side 577 Husene matr nr 40b og 40c
side 591 Hus matr nr 40c
side 596 Kirkely matr 30a -se kirkely-matr5d.txt
side 609 Sanderum Mølle matr nr 30b mfl
side 611 Huset Rolighed matr nr 41a mfl
side 619 matr nr 41b og 41c
side 631 Husene matr nr 34b og 34c
side 651 Hus matr nr 35d og 35e – side 672 mere om Husanpart matr nr 35e
side 675 Hus matr nr 37b
side 682 Hus matr nr 37c
side 686 Smedien matr nr 42b og 42c samt Jordemoderboligen
side 697 Hus matr nr 44b
side 722 Hus matr nr 44a
side 723 Hus matr nr 45
side 734 Hus matr nr 46
side 740 Hus matr nr 47
side 751 Hus matr nr 48

Sanderum bind 3 omfatter:
side 765 Hus matr nr 49
side 777 Hus matr nr 50
side 786 Hus matr nr 51
side 788 Kielshus
side 797 Sanderumhus
side 810 Den gamle Degnebolig matr nr 1
side 819 Sanderum Købmandsforretning matr nr 2b
side 824 Hus matr nr 16 b
side 826 Hus matr nr 16d
side 827 Brohus matr nr 17b
side 835 Pederstrup matr nr 17c
side 843 Ensomhed matr nr 17e
side 848 Hus matr nr 18i
side 850 Hus matr nr 18k
side 852 Hus matr nr 18 L
side 853 Mindesborg matr nr 19e
side 865 Rønnebjerg matr nr 20b
side 883 Rødhøjne matr nr 20c
side 889 Kremoseholm matr nr 20d
side 896 Hannesborghuset matr nr 23b
side 900 Hus matr nr 27b
side 913 Hus matr nr 28b – også om noget om jernbnen
side 915 Hus matr nr 35g
side 920 Fourage eller Sergeanthuset – omtale af Sagamanden Professor Niels Mathias Pedersen
side 926 Aftægtshus
side 930 Forening – samtlige Sanderum Gaardbeboere paa den ene og jeg Poul Nielsen af Nielstrupstedet på Sanderum Mark på den anden side indgaaet sluttet følgende forening …..
Stor brand i Sanderum by – afskrift fra Fyens Stiftstiden 13. nov 1903
side 940 Slutning

  • her skriver Rasmus Skovsgaard følgende:
    Jeg vil nu slutte min Beskrivelse af Sanderum, endskønt der er mange Ejendomme, der ikke er omtalt. Der er flere Huse og Villaer i Sanderum By og ved Faaborg Landevej, men flest i Sanderum Tørvehave, der nu er en hel By med navngivne Gader, og nogle af sidstnævnte er ældre huse; men naar de alligevel ikke er kommen med i Beskrivelsen, saa er Grunden den, at selv om flere af dem har været bygget i mange Aar, saa har de vist ikke været fraskilt Gaardene i Sanderum By, og af den Aarsag er de ikke noteret i de Skøde og Pantebøger, der opbevares på Landsarkivet i Odense, og paa Domhuset kan man ikke i dagevis sidde og granske i Protokollerne som paa (Lands)Arkivet.
    Foruden ovennævnte Huse og Villaer er der også Fyns Væddeløbsbane i Sanderum Tørvehave, der blev anlagt 1934 – 35.
    Der kunne også være Anledning til en Omtale af Afgravningen af de største Bakker paa Kommunes Veje i Treaaret 1889 – 90 – 91, men dertil mangler jeg kilder!

side 941 Register -matr numre – sidste side er 944
Fyens Stifts Sparekasse Aar 1949 / Rasmus Skovsgaard